Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2012

checkmyeye
5328 7a43
checkmyeye
8127 3fef
Cytat pewnie z pudełka płatków śniadaniowych. Ale jakoś cholernie prawdziwy. Ktoś kiedyś powiedział, że piękno tkwi w prostocie.
Reposted fromkaoa kaoa viauskidsknow uskidsknow
checkmyeye
0919 5010
Reposted fromExfeletes Exfeletes viauskidsknow uskidsknow

November 11 2012

checkmyeye
8065 4ac9
Reposted frommirabelia mirabelia viauskidsknow uskidsknow
checkmyeye
7631 b4f8 500
Reposted fromsawik sawik viauskidsknow uskidsknow

November 10 2012

checkmyeye
-William Shakespeare
Reposted fromlugola lugola viauskidsknow uskidsknow

November 08 2012

checkmyeye
The wooden Sutyagin house in Arkhangelsk, Russia. The 13-story, 144-ft tall residence of Russian gangster Nikolai Petrovich Sutyagin, took over 15 years for his family to build, without formal plans or a building permit. Sadly in 2008, the house was condemned as a fire hazard, and ordered to be destroyed. As of late 2009, what remains is a small two story wooden house.
Reposted fromlouve louve viauskidsknow uskidsknow
checkmyeye
5448 088e
Reposted fromseqel seqel viauskidsknow uskidsknow
checkmyeye
4121 bde9

October 31 2012

checkmyeye
stałam się taka, jaką jestem, z powodu tak przerażającej miłości, że zdewastowała moją duszę.
Reposted fromharridan harridan viauskidsknow uskidsknow
checkmyeye
9326 8dfe
Reposted fromvoty voty viauskidsknow uskidsknow

October 27 2012

checkmyeye
Nie pamiętam, kiedy się ostatni raz całowaliśmy, bo nikt nie wie, że ten właśnie pocałunek będzie ostatni. Człowiek myśli, że miłość będzie trwać wiecznie, ale tak nie jest
— Grey's Anatomy
Reposted fromojkomena ojkomena viauskidsknow uskidsknow
checkmyeye
checkmyeye
Każda dama ma cenę,
Trzeba po prostu pytać,
A nie czaić się z kwiatami.
— Bracia Figo Fagot, Bożenka.
Reposted fromreksi0 reksi0 viauskidsknow uskidsknow
checkmyeye
checkmyeye
5517 616a
exactly
Reposted frompotrzask potrzask viauskidsknow uskidsknow
checkmyeye
2700 e947
Reposted fromgreenfox greenfox viauskidsknow uskidsknow

October 17 2012

checkmyeye

October 15 2012

checkmyeye
6440 23be 500
Edward Stachura, 18.08.1937 - 24.07.1979
"Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się – znaczy: nigdy nie zaczęło się. Gdyby prawdziwie się zaczęło – nie skończyłoby się.
Cokolwiek prawdziwie się zaczyna – nigdy się nie kończy."
Reposted fromIkuszka Ikuszka viauskidsknow uskidsknow

October 14 2012

checkmyeye
8880 9348
Reposted fromkropki kropki viauskidsknow uskidsknow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl